Utlärda – Denna termin

Jakobsberg, Huset på höjden / Fredagar / Lätt Improver

 

Vecka: Utlärd dans: Repetition Lätt Improver: Repetition Improver:
38 Repetition Dance Without A Partner, Summer Shake, Tequila Little Cha, Hey Now, Baby Blues
39 Nothing But You (Yeah You) Senorita Tu
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49