Kursavgifter

En termin består av 12 pass à 90 eller 120 minuter.

Pris per termin:  1300:-   Pris för dropp in per gång: 150:-

Kursavgiften skall vara betald före andra kurstillfället till

PG 407348-2

Det går också bra att betala kontant mot kvitto senast vid andra kurstillfälle.

OBS! I terminsavgiften ingår inte inträde för Workshopen och Öppna Danser.