Tidningar & Dansbeskrivningar

Kickit
Den ”originala” källan för dansbeskrivningar
www.kickit.to/ld

Copperknob
Här finns många dansbeskrivningar
www.copperknob.co.uk

Yipee
Här finns många dansbeskrivningar
www.yipee.sg

Big Dave
www.bigdavegastap.com

Linedancer Magazine
Bra linedance-tidning och mycket mer
www.linedancermagazine.co.uk