Uppvisning i Edsberg hösten 2015 – Filmat av Lasse Rydahl

Tack till Lasse Rydahl för filmen