Uppvisning i Edsberg hösten 2015 – Fotat av Lasse Rydahl

Tack till Lasse Rydahl för bilderna!